Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

untouched-nienaruszona
Patrzę, jak miesza się, to czego nie ma i to, co jest...
— Artur Rojek

June 26 2015

untouched-nienaruszona
untouched-nienaruszona
8886 2b22
untouched-nienaruszona
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk

June 25 2015

untouched-nienaruszona
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viaarancione arancione
untouched-nienaruszona
untouched-nienaruszona
6998 a55f 500
ENDlich
Reposted fromfoina foina viadivi divi
7266 c644
Reposted fromsebastiansatan sebastiansatan viadivi divi
untouched-nienaruszona
untouched-nienaruszona
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viaKaroDred KaroDred
untouched-nienaruszona

Nie myślałam, że można tęsknić bardziej niż wczoraj. Ale przyszło dzisiaj i już wiem.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromoutcat outcat viaDajanaa Dajanaa
untouched-nienaruszona
Reposted fromshakeme shakeme viablondi blondi

June 24 2015

untouched-nienaruszona
W swojej głowie mam tylko jedno. Chce Cię zobaczyć. Zobaczę Cię na pewno.
untouched-nienaruszona
untouched-nienaruszona
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
untouched-nienaruszona
untouched-nienaruszona
Jeszcze będziemy mieli czas, żeby myśleć jak dorośli.
— Quebonafide x Kuban x Kupa Knap - Żadnych Zmartwień
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viainsidemyhell insidemyhell
untouched-nienaruszona
codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viainsidemyhell insidemyhell
untouched-nienaruszona

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viainsidemyhell insidemyhell

June 23 2015

untouched-nienaruszona
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl